Konferencja Logopedyczna – warsztat

28.01.2018 09:00 - 28.01.2018 17:00
plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-400 Lublin, Polska plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-400 Lublin, Polska

Zapraszamy do udziału w warsztacie:
“Jąkanie – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne”

Informacje o konferencji znajdują się na stronie:
 www.nklia.wordpress.com

Copyright © Klinika Leczenia Jąkania mgr Ewa GalewskaProjekt i realizacja: TKinteractive.pl