Ogólnopolska Konferencja Naukowa – warsztaty

29.10.2018 09:00 - 29.10.2018 18:00
Nowomiejska 8, 80-001 Gdańsk, Polska Nowomiejska 8, 80-001 Gdańsk, Polska

Zapraszamy do wysłuchania referatu:
“Jak powinna przebiegać terapia jąkania u osób 60+. Studium przypadku.” – mgr Ewa Galewska

Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, pl. Solidarności 1 

Informacje o konferencji znajdują się na stronie:
www.jakanie.pl/konferencje

Copyright © Klinika Leczenia Jąkania mgr Ewa GalewskaProjekt i realizacja: TKinteractive.pl