• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zadzwoń: +48 501 619 643 | Napisz: sekretariat@jakanie.pl
 • Noty prawne

  Właścicielem portalu internetowego Skutecznej Terapii Jąkania („Portal”) jest mgr Ewa Galewska, prowadząca Klinikę Leczenia Jąkania z siedzibami w Warszawie (02-449), ul. Plastyczna 7 i w Poznaniu (61-686), Os. Przyjaźni 132 B („Terapia”).

  Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz mgr Ewy Galewskiej, w tym prawo do całości projektu Portalu, jak i do jego elementów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami) lub bazy danych chronione przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402).

  Zabronione jest kopiowanie w celu dalszego wykorzystania jakichkolwiek elementów Portalu objętych ochroną prawa.

  Zabronione jest rozpowszechnianie, niezależnie od formy i środków technicznych, jakichkolwiek elementów Portalu  objętych ochroną prawa.

  Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtónre jej wykorzystywanie.
  Zakres korzystania z Portalu przez jego użytkowników wyznaczają przepisy o dozwolonym użytku, zawarte w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem, iż takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w interesy Właściciela Portalu.

  Jakiekolwiek korzystanie z elementów Portalu objętych ochroną prawa, poza granicami dozwolonego użytku, wymaga uzyskania pisemnej zgody Właściciela Portalu.

  Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Sukcesy w Terapii i tempo ich osiągania uzależnione są od stopnia zaangażowania uczestnika, sumienności przy wykonywaniu zaleceń terapeuty i predyspozycji osobistych.

  Dane i informacje zamieszone na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  Informacje RODO

  Informacja w zakresie objętym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/, znajdują się w dziale POLITYKA PRYWATNOŚCI.

  Copyright © Klinika Leczenia Jąkania mgr Ewa GalewskaProjekt i realizacja: TKinteractive.pl
  x

  Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Online-Erfahrung zu bieten. Mit Ihrer Zustimmung akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Cookie-Richtlinien.

  I accept I decline