• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zadzwoń: +48 501 619 643 | Napisz: sekretariat@jakanie.pl
 • Konferencje

  Członkowie zespołu terapeutycznego biorą aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych w Polsce. Wystąpieniami podejmują kwestie związane z funkcjonowaniem osób jąkających w różnych sytuacjach społecznych. 

  Kalendarium naszych wystąpień:

   

  2019

  23.02.2019
  Miejsce: Warszawa
  Organizator: Wydawnictwo Czelej sp. z O.O.
  Temat: VI Forum Lekarzy Pediatrów
  Warsztat: mgr Ewa Galewska, mgr Tomasz Galewski -  "Dziecko jąkające (się) - wyzwanie diagnostyczne"
  https://forumpediatrow.pl/

  2018

  28-29.10.2018
  Miejsce: Gdańsk
  Organizator: Katedra Logopedii UG, Pomorski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, miasto Gdańsk, Grupa Wydawnicza HARMONIA. 
  Temat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starość – język – komunikacja. Nowe obszary komunikacji”.
  Referat:
  mgr Ewa Galewska - Jak powinna przebiegać terapia jąkania u osoby 60+. Studium przypadku

  https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_logopedii/konferencje_i_aktualnosci/konferencje_i_aktualnosci

  17.10.2018
  Miejsce: Poznań
  Organizator: Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM 
  Temat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacje stresowe w przestrzeniach życiowych dziecka”.
  Referaty 
  mgr Ewa Galewska - Obraz jąkania w rysunkach dzieci jąkających (się),

  mgr Tomasz Galewski - „Sytuacje stresowe w przestrzeniach życiowych dziecka jąkającego (się)”.
  http://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wse/359612-zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-sytuacje-stresowe-w-przestrzeniach-zyciowych-dziecka?SQ_CALENDAR_DATE=2018-10-17

  08-09.06.2018
  Miejsce: Olsztyn
  Organizator: Warmińsko – Mazurski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Instytut Polonistyki i Logopedii UWM. 
  Temat: I KONFERENCJA  NAUKOWO – SZKOLENIOWA „Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy”.
  Referaty (08.06.2018):
  mgr Ewa Galewska - Jąkanie – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne,

  mgr Tomasz Galewski - „Co wyniki testów psychologicznych mówią o osobowości osób jąkających się?.
  Warsztaty (09.06.2018):
  mgr Ewa Galewska - Jąkanie – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne,

  mgr Tomasz Galewski -Jak myślą osoby jąkające się?
  http://wnoz.uwm.edu.pl/kzpem/konferencje-naukowo-szkoleniowe

  27-28.01.2018
  Miejsce: Lublin
  Organizator: Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS
  Temat: VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki”
  Warsztat: mgr Ewa Galewska, mgr Tomasz Galewski -  "Jąkanie - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne"
  https://nklia.wordpress.com/

   

  2017

  11.03.2017
  Miejsce: Żyrardów
  Organizator: SOSW Żyrardów
  Temat: Dni Logopedii SPOTKANIE II – konferencja OBLICZA LOGOPEDII
  Wystąpienie: mgr Ewa Galewska - „Jąkanie – zagadnienia ogólne” 

   

  2016

  24-25.06.2016
  Miejsce: Poznań
  Organizator: UAM w Poznaniu
  Temat: V Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu ,,Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”
  Wystąpienie: mgr Tomasz Galewski – „Co testy psychologiczne mogą powiedzieć o jąkaniu?”

  16-17.03.2016
  Miejsce: Wrocław
  Organizator: Koło Naukowe Neuropsychologów UW we Wrocławiu
  Temat: IV DNI MÓZGU
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska – „Jaką wiedzę daje neuronauka terapeucie osoby jąkającej”;
  mgr Tomasz Galewski – „Jak myśli osoba jąkająca?”
  Warsztat: mgr Tomasz Galewski – „Ja… jąkający v2.2”

   

  2015

  14–15.05.2015
  Miejsce: Rzeszów
  Organizator: UR w Rzeszowie
  Temat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kompetencje Życiowe Młodych dorosłych
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska - „Patologizujący wpływ jąkania na rozwój kompetencji komunikacyjnej”
  mgr Tomasz Galewski - „Nie chcę być wyrazisty, chcę wyrażać samego siebie – głos w sprawie kompetencji społecznych”

  22-23.04.2015
  Miejsce: Kielce
  Organizator: UJK w Kielcach
  Temat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Człowiek – istota mówiąca”
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska - „Osoba jąkająca – jej język, mowa i zachowanie”
  mgr Tomasz Galewski - „Ignoti nulla curatio morbi, czy możliwa jest nerwica mowy?”

  12.03.2015
  Miejsce: Wrocław
  Organizator: Instytut Psychologii UW we Wrocławiu
  Temat: III DNI MÓZGU we Wrocławiu
  Wystąpienie: mgr Tomasz Galewski - „Jąkanie – trudne pytania. Od problemu teoretycznego do realnie bytującej osoby jąkającej”

   

  2014

  12-13.09.2014
  Miejsce: Wrocław
  Organizator: UW we Wrocławiu
  Temat: IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna / z okazji XX wrocławskiej logopedii/
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska - „Model terapii integratywnej dla osób jąkających”
  mgr Tomasz Galewski - „Czy jąkanie jest nerwicą mowy?”

  06.06.2014
  Miejsce: Olsztyn
  Organizator: WSWE w Olsztynie
  Temat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i możliwości jego wsparcia.
  Wystąpienie: mgr Tomasz Galewski - „Dziecko jąkające w szkole – kilka refleksji nad sposobem jego funkcjonowania w warunkach szkolnych”

  11.03.2014
  Miejsce: Wrocław
  Organizator: Instytut Psychologii UW we Wrocławiu
  Temat: II DNI MÓZGU we Wrocławiu
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska –
  mgr Tomasz Galewski -

  01.03.2014
  Miejsce: Toruń
  Organizator: UMK w Toruniu
  Temat: III Konferencja Logopedyczna – Terapia w logopedii: Terapia, Wspomaganie, Wsparcie: TRZY DROGI JEDEN CEL.
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska - „Terapia osób jąkających w podejściu integratywnym”
  mgr Tomasz Galewski - „Dlaczego logopedzi boją się jąkania – ad vocem”

   

  2013

  00.03.2013
  Miejsce: Wrocław
  Organizator: Instytut Psychologii UW we Wrocławiu
  Temat: I DNI MÓZGU we Wrocławiu
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska –
  mgr Tomasz Galewski -

   

  2012

  10-11.05.2012
  Miejsce: Warszawa
  Organizator: Koło Naukowe Psychologii Komunikowanie WSFiZ; Klinika Leczenia Jąkania w Warszawie
  Temat: KOMUNIKACYJNE STOP – bariery w komunikowaniu się
  Wystąpienie:
  mgr Ewa Galewska – „Jąkanie jako (globalne) zaburzenie komunikacji”
  mgr Tomasz Galewski – „Bariery komunikacyjne osoby jąkającej (się)”
  Warsztat:
  mgr Ewa Galewska – „Jak to jest… być jąkającym!?”
  mgr Tomasz Galewski – „Ja… (jąkający)!”
  http://komunikacyjnestop.vizja.pl/konferencja/okonferencji

  data
  Miejsce: Lublin
  Organizator: Instytut Psychologii KUL w Lublinie
  Temat: DNI MÓZGU w Lublinie
  Warsztat:
  mgr Ewa Galewska, mgr Tomasz Galewski – „Jak to jest być osobą jąkającą?”

   

  Copyright © Klinika Leczenia Jąkania mgr Ewa GalewskaProjekt i realizacja: TKinteractive.pl
  x

  Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, zgadzasz się z naszą Polityką prywatności.

  Zamknij komunikat